De Behulpzame Buurman geeft u door haar diensten weer de mogelijkheid leuke dingen te doen of te ondernemen wat u altijd al wilde, maar tot nu toe niet alleen kon.

  • Zelfvertrouwen vergroten
    • Drempels wegnemen
    • Persoonlijke begeleiding
  •  Zin geven aan het leven
    • Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten
    • Wie mee doet blijft mee tellen

Door de Zorg die u thuis krijgt bent u in staat langer en zelfstandiger in uw eigen woonomgeving te blijven en door de Zin die u krijgt wordt u ‘weer’ betrokken bij de maatschappij en blijft u meedoen.